Chính sách đại lý

Lời đầu tiên Công ty cổ phần y dược Thita xin cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ và phản hồi rất tích cực về sản phẩm Cao cà gai leo Cathita của chúng tôi trong thời gian vừa qua.